Vooropnames, trillingsmetingen en rapportages.

TB Expertise is een sterk groeiend, dynamisch en onafhankelijk expertisebureau dat haar diensten aanbiedt om risico's voor de omgeving bij een bouwproject te beperken.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Bouwactiviteiten en schadeclaims

In dichtbevolkte omgeving is bij bouwactiviteiten een schadeclaim niet ondenkbaar. Te denken valt aan werkzaamheden zoals: sloopwerk, nieuwbouw, verbouw, heiwerk, weginspecties, rioleringswerk, intrillen en uittrekken van damwandprofielen, grondwerk, bouwverkeer en onttrekken van grondwater (bemaling). In veel gevallen leiden problemen bij deze werkzaamheden tot grote discussie, is het onduidelijk wie de veroorzaker is en brengt de schade grote kosten en vertragingen met zich mee.

Door onze jarenlange ervaring in de bouwsector zijn wij nauw betrokken bij de werkzaamheden van onze opdrachtgevers. Door de gecombineerde kracht van ervaring op zowel het expertisevlak als daadwerkelijk uitvoeren van projecten zijn wij in staat praktische oplossingen aan te dragen en mee te denken in het proces. Persoonlijke aandacht, kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij nemen u werk uit handen zodat u zich kunt concentreren op uw kerntaak. Tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding kunt u van ons op zowel bouwkundig als civieltechnisch vlak het nodige verwachten. Met TB Expertise als partner staat u sterk.